17:e oktober, 2023

Ny delägare ger extra lyft åt webbföretag i Växjö

En redan väletablerad webbyrå i Växjö får nytt namn, ny delägare och därmed också en ännu mer styrka på marknaden. Målet är att vara marknadsledande på lokalplanet om fem år. Typiskt för entreprenörer började det med ett snack över en kopp kaffe.

Företagarna Rolf Dahlberg och Per Jacobsson träffades förra året på ett möte i affärsnätverket BNI. Ganska snart insåg de att de skulle kunna jobba tillsammans för att hjälpa små och medelstora företag att få ökad synlighet på webben, nöjdare kunder och göra mer affärer.

Delägarskap och nytt namn

Mötet resulterade i att Rolf Dahlberg gick in som hälftenägare i Jejjcop Web Solutions AB. I samband med detta skapades ett nytt namn, Vendex Media, och en ny företagsprofil. Visionen är att om fem år vara den ledande webbyrån i Växjö. Tillväxten ska ske både organiskt och genom förvärv och samgåenden.

“En gång företagare, alltid företagare”, säger Rolf Dahlberg om planerna för sitt nya affärsprojekt.

Tillsammans med Jan Älmeby grundade han 1984 programföretaget Visma Spcs AB och var dess vd fram till sommaren 2015. Under de åren växte företaget till närmare 450 anställda och hade en marknadsandel på över 50 procent. Under åren 2015 till 2022 ägde och drev han sedan Confido Redovisning AB, som växte från 4 till 14 anställda och utsågs till Årets tillväxtbyrå i länet.

Företagare med rötterna i Växjö

Per Jacobsson, ursprungligen från Växjö, bodde under många år på Irland, där han arbetade i it-branschen med allt från webbutveckling till stora utvecklingsprojekt. Redan på Irland skaffade han sig erfarenheter inom entreprenörskap när han efter magisterexamen i Dublin startade ett socialt nätverk som snabbt blev Irlands största.

2016 flyttade Per med sin familj tillbaka till Sverige och startade webbyrån Jejjcop Web Solutions, som nu alltså blir Vendex Media.

“Vi ska göra de mindre företagen synliga på webben och öka deras intäkter från e-handel genom att erbjuda moderna och responsiva hemsidor samt e-handelslösningar som är väl integrerade med ekonomisystem som exempelvis Fortnox och Visma”, säger Per Jacobsson.

Viktigt att inte glömma marknaden

På det området finns mycket att göra, menar både Per Jacobsson och Rolf Dahlberg.

“Många företag vågar inte marknadsföra sig för att de redan har kunder, men som företag ska man alltid marknadsföra sig. Den dagen jobben tar slut är det för sent att börja marknadsföra sig”, säger Rolf Dahlberg.

Det finns fler fördelar med att synas, slår de båda ägarna till Vendex Media fast.

“Alla företag har idag svårigheter att hitta medarbetare. Därför är det viktigt att ha en bra hemsida och ett starkt varumärke. Synliga företag är mer attraktiva som arbetsgivare och har lättare att hitta bra medarbetare”, säger de.

För mer information, kontakta

Per Jacobsson, vd Vendex Media, 072 328 2467, per.jacobsson@vendex.se
Rolf Dahlberg, Vendex Media, 072 088 3322, rolf.dahlberg@vendex.se

Klicka här för att ladda ner pressbilder på Per Jacobsson och Rolf Dahlberg

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn